Algemene voorwaarden

19-06-2020

Welkom bij ACM – Aflos & Crew Management!

In deze voorwaarden zijn de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Aflos & Crew Management B.V., te vinden op http://www.afloscrew.com/.

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Gebruik ACM – Aflos & Crew Management niet langer als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Verklaring en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich op deze website aanmeldt en die voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst zowel naar de klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en het in overweging nemen van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte wijze te ondernemen met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Vennootschap, in overeenstemming met en met inachtneming van het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot ACM – Aflos & Crew Management, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Aflos & Crew Management B.V..

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te vragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze affiliate/reclamepartners kunnen ook gebruik maken van cookies.

Licentie

Tenzij anders vermeld, is Aflos & Crew Management B.V. en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op ACM – Aflos & Crew Management. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit via ACM – Aflos & Crew Management benaderen voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

Dat moet je niet doen:

 • Het republiceren van materiaal van ACM – Aflos & Crew Management
 • Verkoop, huur of sublicentie materiaal van ACM – Aflos & Crew Management
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van ACM – Aflos & Crew Management
 • Herverdeling van de inhoud van ACM – Aflos & Crew Management

Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop zij van kracht wordt.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Aflos & Crew Management B.V. filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen commentaar voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Commentaar geeft niet de standpunten en meningen van Aflos & Crew Management B.V., haar agenten en/of gelieerde ondernemingen weer. Opmerkingen geven de standpunten en meningen weer van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Aflos & Crew Management B.V. niet aansprakelijk voor de comments of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die worden veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de comments op deze website.

Aflos & Crew Management B.V. behoudt zich het recht voor om alle commentaar te controleren en alle commentaar dat als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kan worden beschouwd, te verwijderen.

Je garandeert en vertegenwoordigd dat:

 • U het recht heeft om de reacties op onze website te plaatsen en dat u beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De reacties geen inbreuk vormen op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi of handelsmerk van derden;
 • Uw commentaar bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt.
 • Uw commentaar zal niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent Aflos & Crew Management B.V. hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen kunnen een link naar onze website plaatsen op dezelfde manier als dat ze een hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven plaatsen; en
 • Systeem brede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van organisaties zonder winstoogmerk, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheid fondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de website zolang de link bestaat: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, steun of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkaanvragen van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • Algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen;
 • com gemeenschapssites;
 • Verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • Online gidsdistributeurs;
 • Internetportalen;
 • Accountantskantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus; en
 • Onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Wij zullen de linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we dat besluiten: (a) de link maakt ons niet ongunstig voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve records bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Aflos & Crew Management B.V.; en (d) de link is in de context van algemene informatie over de middelen.

Deze organisaties kunnen een link naar onze homepage plaatsen, zolang de link maar aanwezig is: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, steun of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Indien u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Aflos & Crew Management B.V.. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL’s van waaruit u van plan bent een link naar onze website te plaatsen en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website plaatsen:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die gekoppeld is aan; of
 • Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website die gelinkt is aan datgene wat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud van de site van de gelinkte partij.

Het gebruik van het logo of ander artwork van Aflos & Crew Management B.V. is niet toegestaan voor het linken zonder merklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enige wijze wijzigen.

Inhoud Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw website. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mag geen enkele link(s) op een Website verschijnen die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins in strijd is met of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden.

Uw privacy

Lees hier onze Privacy Verklaring

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om alle links naar onze website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid te allen tijde aan te passen. Door voortdurend te linken naar onze website gaat u akkoord met deze linkvoorwaarden en gaat u ermee akkoord deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, bent u vrij om contact met ons op te nemen en ons elk moment te informeren. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit.

Niets in deze disclaimer zal;

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze misleiding te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheden te beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • alle aansprakelijkheid niet uitsluiten die niet uitgesloten kan worden onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze afdeling en elders in deze disclaimer zijn vastgesteld: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle verplichtingen die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van verplichtingen die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en uit de schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.