Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Nijmegen, 10 mei 2022– Het overgrote deel van zzp’ers heeft niets geregeld als het gaat over arbeidsongeschiktheid. Voor hen is een reguliere verzekering vaak onbetaalbaar. Tulpenfonds en Aflos & Crew Management slaan de handen ineen om een betaalbare en begrijpelijke oplossing aan te bieden, zodat het regelen van een vangnet voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in […]
Bij het inhuren van bemanning voor een Nederlands binnenvaartschip kunt u gebruik maken van een G-rekening. Zo kan de Belastingdienst u niet meer aansprakelijk stellen als het uitzendbureau geen premies of loonbelasting afdraagt.