Dienstboekje binnenvaart

Belangrijke informatie

Wat is een dienstboekje?

Al het personeel aan boord van een binnenvaartschip dient in het bezit te zijn van een geldig dienstboekje. Een dienstboekje is een document op naam voor bemanningsleden en verplicht voor alle bemanning op Nederlandse binnenvaartschepen. Een dienstboekje dient ook voor het aantonen van vaartijden en scheepsreizen (op de Rijn en op andere vaarwegen) bij het verkrijgen van een een patent of vaarbewijs. Het dienstboekje is pas geldig wanneer het is voorzien van de officiële aantekeningen.

De houder van het dienstboekje dient het, vanaf de afgiftedatum, minstens een keer per 12 maanden te laten afstempelen. Dat gebeurt door een bevoegde autoriteit die ook verantwoordelijk is voor de invulling van de persoonlijke gegevens. Op deze manier wordt het aantal jaren vaarervaring officieel vastgelegd en kan de houder van het dienstboekje deze ook bewijzen.

Alle Europees erkende dienstboekjes hebben een gelijksoortig formaat.

Inhoud van het Dienstboekje

Het dienstboekje bevat persoonlijke gegevens waaronder:

  • bewijzen van vakbekwaamheid
  • behaalde diploma’s
  • medische verklaringen
  • gegevens betreffende de afgelegde reizen

Wie vult het dienstboekje in?

U geeft uw dienstboekje aan de schipper van het schip waarop u in dienst bent. De schipper vult de gegevens van de afzonderlijke reizen in voor de berekening van de vaartijd en voor het aantonen van de bevaren riviergedeelten. Daarbij dient onder de rubriek “Reis van…” de plaats van vertrek en onder “naar” de verst eindbestemming te worden ingevuld. Onder “via” is enkel een aantekening nodig wanneer het schip een andere vaarweg opvaart. Gegevens van een eerder afgelegde reis moeten vóór het begin van de volgende reis te worden ingevuld.
Verder bevat het dienstboekje een rubriek voor de bekwaamheden die volgens de Rijnregelgeving zijn verkregen. Dit kan alleen door een bevoegde Rijnautoriteit worden ingevuld. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal jaren ervaring van de houder.

Hoe wordt een functie bepaald?

Het dienstboekje moet elke twaalf maanden gecontroleerd en afgestempeld worden door de bevoegde autoriteiten. Ter controle van het aantal vaaruren, dient u (een kopie van) het vaartijdenboek mee te brengen.

Bij de aanvraag wordt bepaald welke functie op u van toepassing is. Om deze te bepalen heeft de SAB van u documenten nodig en worden eisen gesteld met betrekking tot vaartijd en diploma’s. Hiervoor is belangrijk:

  • een monsterboekje
  • kopieën van binnenvaart- en scheepvaartdiploma’s

Hoe wordt de vaartijd berekend?

In de binnenvaart gelden 180 effectieve vaardagen als één jaar vaartijd. Binnen een periode van 365 opeenvolgende dagen kunnen maximaal 180 dagen als vaartijd worden berekend. Niet voldoende vaardagen? Dan is het (vaar)jaar pas behaald op het moment dat de 180 vaardagen behaald zijn. Dan pas gaat ook het volgende (vaar)jaar in.

Geldt een Rijnschipperspatent als dienstboekje?

Voor houders van een Rijnschipperspatent, geldt dit als dienstboekje. Bemanning met een groot vaarbewijs of Rijnpatent hoeft dus geen dienstboekje bij te houden, behalve voor het aantekenen van de scheepsreizen op gedeelten waarvoor het Rijnpatent of het bewijs van bekwaamheid niet geldt.

Wat te doen als het dienstboekje vol is?

Wanneer het dienstboekje vol is kunt u een nieuw dienstboekje aanvragen via SAB. Volg de procedure zoals beschreven op het aanvraagformulier. Naast alle gevraagde documenten stuurt of neemt u ook het volle dienstboekje mee.

Wat moet u doen als het dienstboekje vermist is?

Bij verliezen van het dienstboekje moet u een “proces-verbaal van vermissing“ laten opmaken bij de plaatselijke politie. Vervolgens vraagt u een nieuw dienstboekje aan. Daarvoor is een geneeskundige verklaring niet nodig, u dient wel het originele proces-verbaal voor te leggen.