Eenvoudig afdragen van btw en loonheffing

Bij het inhuren van bemanning voor een Nederlands binnenvaartschip kunt u gebruik maken van een G-rekening van de Belastingdienst.

Een g-rekening is een rekening waarmee een uitzendbureau, zoals ACM, uitsluitend btw en loonheffing aan de Belastingdienst kan betalen. De G-rekening is dus een geblokkeerde bankrekening die gezamenlijk door het uitzendbureau en de Belastingdienst worden beheerd. Deze g-rekening is speciaal in het leven geroepen om u als inlener in te dekken voor belastingfraude.

Wanneer u bemanning inhuurt voor een Nederlandse binnenvaartschip via een uitzendbureau bent u volgens de Invorderingswet 1990 en de Wet Ketenaansprakelijkheid mede verantwoordelijk voor de juiste afdracht van premies en loonbelasting. Als een uitzendbureau deze loonheffingen niet betaalt, kan de Belastingdienst u als inlener van die bemanning alsnog aansprakelijk stellen. Echter wanneer u de verschuldigde loonheffingen op de geblokkeerde g-rekening stort, kan de Belastingdienst u niet meer aansprakelijk stellen als het uitzendbureau geen premies of loonbelasting afdraagt.

Controleer daarom altijd of het uitzendbureau waarmee u zaken gaat doen zo’n G-rekening heeft. Let goed op of het ook daadwerkelijk om een geblokkeerde G-rekening betreft. U kunt dit aan het IBAN nummer zien, het tiende en elfde karakter zijn namelijk altijd de cijfers 99. Het IBAN nummer van ACM is bijvoorbeeld NL43RABO0991426290.

In de praktijk werkt dit principe heel simpel. Op de factuur die u van ACM ontvangt staat een volledige omschrijving van welke bemanning het betreft en het aantal dagen dat ze aan boord waren. Onder aan de factuur ziet u het totaal bedrag van de factuur. Dit bedrag betaalt u op twee verschillende bankrekeningen. Eén bedrag naar de G-rekening (21% BTW en 30% van het bedrag exclusief de BTW). De rest stort u op de normale bankrekening van ACM. Op de factuur worden deze twee verschillende bedragen duidelijk aangegeven bij de betalingsgegevens.

Meer weten over de G-rekeing? Neem vandaag nog contact met ons op.

ACM