Privacy Verklaring & Cookie Policy

Voorwoord

Aflos & Crew Management B.V. is de verwerking van persoonsgegevens toevertrouwd met betrekking tot haar crew en kapiteins die werkzaam zijn en/of bemiddeld worden door de firma. Naleving van het privacy beleid van Aflos & Crew Management is cruciaal omdat wij het vertrouwen van de crew en opdrachtgevers in deze ten volste respecteren. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van uw gegevens. Aflos & Crew Management BV bestaat uit Upstream Crew BV (KvK 72738723) en Afloskapitein B.V. (KvK 22061746).

De missie van Aflos & Crew Management B.V. is het stimuleren van het ondernemerschap van ZZP’ers in brede zin en het aanbieden van werk aan uitzendkrachten en vast personeel plus het verlenen van maritieme services aan boord van schepen. Aflos & Crew Management B.V. wil aan die missie gevolg geven door passende diensten voor zelfstandig ondernemers en werknemers te ontwikkelen en aan te bieden waarbij het belang van de aangesloten zelfstandig ondernemers tevens voorop staat. Het hart van deze dienstverlening wordt gevormd door deskundige informatie en onafhankelijk advies.

Aflos & Crew Management B.V.

Hier gaat u een basis bemiddelingsovereenkomst of een uitzendoverkomst mee aan. Aflos & Crew Management B.V. zoekt opdrachten voor de aangemelde ZZP`ers en werk voor de uitzendkrachten en vast personeel, bevat de helpdesk, onderhoudt de website, organiseert activiteiten/bijeenkomsten, verzorgt facturatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aflos & Crew Management BV verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te communiceren. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Aflos & Crew Management B.V.. Gegevens die Aflos & Crew Management van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Aflos & Crew Management B.V. in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • BTW nummer
 • Sector en beroep
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres (werk of privé)
 • Bankgegevens

Verwerkt Aflos & Crew Management B.V. ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Aflos & Crew Management B.V. verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid, uw strafrechtelijk verleden of uw Burgerservicenummer als dat vereist om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan alleen met uw toestemming en alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Aflos & Crew Management B.V., dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en u te informeren over werk gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt over een van de diensten van Aflos & Crew Management B.V., verwerken wij gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staat tot het soort dienstverlening vanuit Aflos & Crew Management B.V.. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van Aflos & Crew Management B.V. Wilt u niet benaderd worden, dan kunt u dit aangeven.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.

Doeleinden

Aflos & Crew Management B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, waarbij als doel geldt; de uitvoering van de overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken binnen ‘Aflos & Crew Management B.V.’.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • de uitvoering of toepassing van wet en regelgeving

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Aflos & Crew Management B.V. gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Aflos & Crew Management B.V. zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring

Hoe lang we gegevens bewaren

Aflos & Crew Management B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens, alsmede de door Aflos & Crew Management B.V. verzamelde bijzondere persoonsgegevens. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden uw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Aflos & Crew Management B.V. heeft toegang tot uw niet bijzondere persoonsgegevens. Dit om te zorgen dat we u maximaal van dienst kunnen zijn als u gebruik wenst te maken van één van onze diensten. Aflos & Crew Management B.V. verstrekt uw gegevens slechts aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij bovenstaande activiteiten en/of werkzaamheden of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of vereist. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden, verstrekking aan derden geschiedt enkel, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ambtelijk bevel.

Cookie Policy

Aflos & Crew Management B.V. gebruikt functionele en analytische (Google Analytics) cookies.

Wat zijn cookies

Zoals gebruikelijk bij bijna alle professionele websites maakt deze site gebruik van cookies, dat zijn kleine bestanden die naar uw computer worden gedownload, om uw ervaring te verbeteren. Op deze pagina wordt beschreven welke informatie ze verzamelen, hoe we die gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan.

Hoe we cookies gebruiken

We gebruiken cookies om verschillende redenen, zoals hieronder beschreven. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen standaardopties voor het uitschakelen van cookies zonder de functionaliteit en functies die ze aan deze site toevoegen volledig uit te schakelen. Het wordt aanbevolen om alle cookies te laten staan als u niet zeker weet of u ze nodig heeft of niet, voor het geval ze worden gebruikt om een dienst te leveren die u gebruikt.

Cookies uitschakelen

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen (zie de ‘Help’ sectie van uw browser voor meer informatie). Wees u ervan bewust dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt zal beïnvloeden. Het uitschakelen van cookies zal meestal ook leiden tot het uitschakelen van bepaalde functionaliteiten en functies van deze site. Het is daarom aan te raden om cookies niet uit te schakelen.

Welke cookies plaatsen we?

E-mail nieuwsbrieven gerelateerde cookies

Deze site biedt nieuwsbrieven of e-mailabonnementsdiensten aan en er kunnen cookies worden gebruikt om te onthouden of u al geregistreerd bent en om bepaalde meldingen te tonen die mogelijk alleen geldig zijn voor geabonneerde/niet-geabonneerde gebruikers.

Formuliergerelateerde cookies

Wanneer u gegevens indient via een formulier zoals op de contactpagina’s of aanvraagformulieren, kunnen cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

Cookies van derden

In sommige speciale gevallen maken we ook gebruik van cookies die door vertrouwde derden worden aangeleverd. In het volgende gedeelte wordt aangegeven welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest wijdverspreide en vertrouwde analyse-oplossing op het web, om ons te helpen begrijpen hoe u de site gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden, zoals hoe lang u op de site bent en de pagina’s die u bezoekt, zodat we boeiende inhoud kunnen blijven produceren.

We maken ook gebruik van social media buttons en/of plugins op deze site waarmee u op verschillende manieren verbinding kunt maken met uw sociale netwerk. Om deze te laten werken, zullen de volgende social media sites, waaronder; Facebook, Instagram en LinkedIn, via onze site cookies plaatsen die kunnen worden gebruikt om uw profiel op hun site te verbeteren of om bij te dragen aan de gegevens die zij bewaren voor verschillende doeleinden zoals beschreven in hun respectievelijke privacybeleid.

Meer informatie

Als u op zoek bent naar meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen via info@afloscrew.com.

Beveiliging en bescherming persoonsgegevens

Aflos & Crew Management B.V hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Aflos & Crew Management B.V heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Aflos & Crew Management B.V toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Aflos & Crew Management B.V gebruik maakt van de diensten van derden, zal Aflos & Crew Management B.V in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@afloscrew.com.

Om het gebruik van uw persoonlijke pagina zo makkelijk mogelijk te maken, kan Aflos & Crew Management B.V je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van uw inschrijving of een bevestiging van uw aanmelding voor een activiteit (workshop etc.) door Aflos & Crew Management B.V georganiseerd, dan wel een betalingsbevestiging voor opname in uw eigen administratie. Deze serviceberichten bevatten enkel de door u aan Aflos & Crew Management B.V verstrekte persoonsgegevens. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Aflos & Crew Management B.V beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.
Voor overige berichten, zoals mededelingen /aanvragen is het mogelijk je door middel van een reply op de mail voor iedere e-mail af te melden of voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie. Indien u geen prijs stelt op informatie over Aflos & Crew Management B.V of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, anders dan het doel waarvoor de persoonsgegevens in eerste instantie door Aflos & Crew Management B.V zijn opgevraagd bij uw aanmelding, kunt u dit aan ons doorgeven via een mail naar info@afloscrew.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u dit of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@afloscrew.com. Verder is het zo dat uw persoonsgegevens alleen kunnen worden geraadpleegd door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Wijzigingen privacy beleid

Aflos & Crew Management B.V behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen op de website zichtbaar zijn in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze website. (www.afloscrew.com)

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Aflos & Crew Management B.V. dat verzoek in beginsel als ‘klacht’ aanmerken. De behandeling van een klacht verloopt volgens de interne klachtenprocedure. Uw verzoek kunt u indienen via het online contactformulier, in te vullen op de website van Aflos & Crew Management B.V. U ontvangt binnen twee weken na ontvangst van uw klacht een schriftelijke reactie van ons.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacy Verklaring kunt u contact opnemen met de afdeling administratie van Afloskapitein B.V, via het e-mailadres admin@afloscrew.com.

Responsible Disclosure

Bij Aflos & Crew Management B.V vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.
Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel als mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven.
 • Uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar admin@afloscrew.com
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Vermijd in elk geval:

 • Het plaatsen van malware of backdoor,
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem. Een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem.
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen
 • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen
 • Het gebruik van denial-of-serviceaanvallen of social engineering

Laatste aanpassing privacy statement is opgesteld d.d. 14 mei 2020.