Vangnet voor arbeidsongeschiktheid

Nijmegen, 10 mei 2022– Het overgrote deel van zzp’ers heeft niets geregeld als het gaat over arbeidsongeschiktheid. Voor hen is een reguliere verzekering vaak onbetaalbaar. Tulpenfonds en Aflos & Crew Management slaan de handen ineen om een betaalbare en begrijpelijke oplossing aan te bieden, zodat het regelen van een vangnet voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in de binnenvaart toegankelijk is.

Tulpenfonds en ACM zijn deze samenwerking aangegaan omdat zij geloven dat elke zzp’er, mocht er sprake zijn van ziekte, een vangnet verdient om zich te kunnen beschermen. Dit vangnet is georganiseerd door middel van een ‘Crowdsurance’ oplossing, een collectief van zelfstandigen die elkaar voorzien van inkomen in geval van uitval. Zelfstandig professionals kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor deze verzekering.

Maudie Derks, oprichter Tulpenfonds: ‘Bij Tulpenfonds vinden we dat alle zelfstandigen in Nederland een passend vangnet verdienen. We zijn dan ook verheugd om met dit platform zelfstandigen in de binnenvaart te ondersteunen. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van je verdiepen en er tijd voor vrijmaken. Het organiseren van je financiële zekerheid is niet het leukste werk, maar wel bittere noodzaak en heel verstandig.’

Aflos Crew Management is gespecialiseerd in detachering van ervaren, zelfstandige afloskapiteins voor de binnenvaart. Leendert van Halst, CEO van ACM: “Zoals bekend hebben weinig zzp’ers een inkomen als ze door ziekte een periode niet kunnen werken. Onder afloskapiteins is dit helaas niet anders. Bovendien is het voor hen vaak gewoon geen mogelijkheid om een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij een reguliere verzekeraar. Ze worden al snel uitgesloten op basis van leeftijd of risico’s die het beroep met zich meebrengt. Voor ons als grootste bureau voor zzp’ers in de binnenvaart is dit zorgelijk om te zien. Een vangnet gebaseerd op ‘Crowdsurance’ biedt hen een betaalbare oplossing.”

Meer weten? Klik hier voor meer informatie

ACM