Lichtmatroos

De functie lichtmatroos krijg je wanneer je als starter aan de slag gaat op een schip in de binnenvaart. De functie van lichtmatroos is dezelfde als die van deksman. Het verschil tussen een deksman en lichtmatroos is dat je als lichtmatroos een officiële beroepsopleiding volgt. Je mag daarom één jaar jonger zijn, dus 15 jaar. Dit is gedaan om het volgen van een beroepsopleiding te stimuleren.

Omdat je net start, wordt er niet van je verwacht dat je het werk met verantwoordelijkheid en zelfstandigheid hoeft uit te voeren. Je begint met de basiswerkzaamheden en je wordt actief begeleid en aan het werk gezet door de schipper.

Werkprocessen

  • Aan- en afmeren van het schip (touwen vastzetten en losmaken).
  • Ondersteuning van de schipper bij het laden en lossen
  • Schip onderhouden (schuren, bikken en verven).